Blog2021-01-21T23:56:42+01:00
2505, 2023

Deixar solos i en silenci als qui viuen l’experiència de solitud i silenci

Dijous 25 maig 2023|

Construir una casa, un recinte, un repòs, per als qui busquen retirs individuals en llocs que ofereixen naturalesa, silenci i solitud, requereix tant de preparació personal de qui decideix habitar el repòs per uns dies, com a disposició i coneixement de qui ofereix aquesta possibilitat. Es denomina a una persona reposante a aquella qui decideix retirar-se en solitud per un període determinat de dies en solitud i silenci.