Sant Jeroni de la Murtra, en temps dels frares, havia comptat amb una important biblioteca, fruit del seu escriptori, adquisicions, donacions i herències. Llibres de caire teològic, però també de tipus científic, humanístic, heràldic, filosòfic, entre d’altres temes. La biblioteca va ser dispersada i cremada l’any 1835.

Des de fa 30 anys es compta amb una biblioteca moderna, fruit també d’adquisicions, donacions i herències. Destaquen els fons del bisbe Joan Carrera, Josep M. Riera, P. Josep M. Benítez SJ, entre d’altres. Les temàtiques són molt variades, però s’especialitza en teologia, filosofia, història del monestir i local, solitud i silenci, art.

Estem treballant per a digitalitzar el catàleg i poder oferir-lo en la xarxa internet, per tal que investigadors puguin accedir-hi.