Biblioteca de Joaquim y Margarida

El mes d’abril passat, Joaquim Arenas Sampera i la seva esposa, Margarida Muset Adel, van obrir les portes de la seva llar a la Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra. Joaquim és considerat un dels pares de l’escola catalana i Margarida és pedagoga i inspectora d’Educació. Joaquim ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi el 2003, entre altres distincions, i Margarida va ser premiada el 2014 per la Societat Catalana de Pedagogia.

Joaquim rep amb afecte un “bon dia” en un autèntic esforç per saludar de manera correcta aquells que estan cursant els mòduls per a l’aprenentatge del català davant d’un dels seus artífexs. Joaquim és considerat un dels defensors més influents de l’idioma català. Margarida, que observa l’escena des de lluny, fidel a la seva professió d’educadora, felicita l’intent lingüístic i ensenya altres formes de salutació com “com va?” o “què hi ha?”. “Amb qualsevol que utilitzis, quedaràs bé”, assenyala en castellà.

Amb els assumptes de l’idioma resolts, ens conviden a passar al seu àtic per conèixer la biblioteca que aquesta parella ha organitzat durant anys. Art, literatura, educació i història són els temes destacats dels títols. És evident que la gran majoria estan escrits en català.

“Quins llibres teniu sobre Colom?”, pregunta Jaume Aymar, president de la Fundació Catalunya-Amèrica. Ho pregunta perquè la nostra visita consisteix a conèixer la biblioteca de dos dels pedagogs més destacats de Catalunya. Però no acaba aquí, estem a la seva llar per conversar amb Joaquim sobre una de les facetes menys conegudes de la seva trajectòria com a mestre i pedagog: el seu interès per Colom i la catalanitat de l’almirall.

Ho recorda amb facilitat, ja que va ser un dels fundadors del Centre d’Estudis Colombins el 1996. Recorda amb precisió els noms, funcions i rols dels primers investigadors que van formar part d’aquest centre, i els qui van justificar el seu esforç per demostrar que Colom era d’origen català i que, per tant, aquesta “glòria” li pertany a Catalunya, com Joaquim indica amb entusiasme.

Esmenta la importància que va tenir en aquella època i per al coneixement dels seus associats la generació de butlletins amb recerques sobre Colón i la rellevància d’aquest personatge per a Catalunya. De fet, es destaca l’obra “Colom i el món català” de Pere Català i Roca com una publicació que dóna pistes sobre la tesi principal del Centre, que consisteix a demostrar que l’arribada a Amèrica va ser possible gràcies al context català en el qual l’almirall va estar submergit abans d’emprendre el seu primer viatge.

Durant la conversa i amb els fets històrics que desprèn Joaquim en les seves respostes, Marlen Canilles, una ciutadana d’origen peruà que, a més, dóna suport a aquesta família en les cures de Joaquim, pregunta: “Però, Colón va ser bo o dolent?” Aleshores, Miquel Riera, bibliotecari de Sant Jeroni de la Murtra, respon que va ser un home que va haver de viure segons les exigències i les visions de la seva època. Afegeix que la història ha volgut esborrar la catalanitat de Colón. Marlen sembla estar satisfeta amb la resposta, però deixa entreveure confusió.

La Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra comparteix aquest episodi de podcast on es planteja la conversa entre Jaume Aymar i Joaquim Arenas, en relació amb el Centre d’Estudis Colombins.