jornada bibliofilaUna trobada en memòria de Miquel Riera Munne, bibliotecari, voluntari i amic de Sant Jeroni de la Murtra.

Barcelona, 5 d’octubre

En una trobada realitzada a la biblioteca de La Murtra es va realitzar un repàs sobre l’evolució dels llibres des de l’escriptura Mesopotàmica (3300 a.c) fins als textos en format multiplataforma de l’actualitat. El ponent, Lluis Agusti, de la Universitat de Barcelona, va establir una línia de temps per a destacar com és que els textos evolucionen al ritme dels contextos en els quals són escrits.

“En aquesta jornada repassarem com en assumptes de llibres és més important el contingut que el contenidor. Per a fer-ho, recorrem cinquanta segles d’escriptura”, va destacar Lluís Agustí com a preàmbul de la seva conferència. En aquest repàs històric, el professor de la UB va iniciar des de la Tauleta d’arguila per a finalitzar amb la Tauleta digital.

La capacitat de comunicar fets i pensaments han portat a la humanitat a crear diversos mètodes d’expressió capaces de transcendir pels segles. Aquest antiquíssim fenomen creatiu ha estat àmpliament estudiat des dels primers pictogrames, passant per l’escriptura en telers i papirs fins a l’aparició de la impremta. Un desestimat invent xinès ben aprofitat per Europa, com ho va indicar en la jornada Lluís Agustí.

Per a conèixer més sobre la conferència i de la jornada en general, els convidem a consultar el vídeo de la jornada en aquest link: