Avui, 30 de setembre, és la festa de Sant Jeroni. Persona en la qual es van inspirar uns grups d’ermitans de la península per començar, a finals del segle XIV, una nova orde monàstica: els fills o ermitans de Sant Jeroni. En poc temps es va extendre per tota la península creant una xarxa de monestirs on es conreava la solitud, el silenci, l’estudi de la Bíblia i l’hospitalitat. Els jerònims van néixer com a ermitans que vivien en comunitat al voltant del claustre i units per la pregària contínua.

A la clau de volta d’entrada del claustre de Sant Jeroni de la Murtra, podem contemplar sant Jeroni com a un ancià, fent penitència davant d’una imatge del Crist crucificat. L’escena articula l’interior amb l’exterior: veiem al sant dins d’una cova i, alhora, a les seves esquenes es veuen dos xiprers, símbol d’hospitalitat, i un lleó, fidel acompanyant de Jeroni. A la base de la clau, quatre àngels músics anuncian a Jeroni el Judici final.

En l’actualitat, encara resten dempeus molts monestirs jerònims, dedicats a finalitats diverses de les quals van ser creats. D’altres han desaparescut o resten en ruïnes. Malgrat aixó, encara hi ha un monestir, Santa María del Parral, a Segòvia, que manté la flama de l’espiritualitat jerònima. El Papa Francesc els hi ha adreçat una emotiva carta amb motiu de la festa. Us compartim el link. https://www.obispadodesegovia.es/index.php/prublicaciones/noticias/item/663-el-papa-francisco-dirige-a-la-orden-jeronima-una-carta-de-aliento

Us convidem a conéixer en persona Sant Jeroni de la Murtra, on actualment, encara que no hi ha una comunitat monàstica, es promou la solitud i el silenci com a un patrimoni viu de la humanitat.